Op moment van schrijven (februari 2023) bestaan de wijkraad van Boukoul uit:

Jos Chorus: Voorzitter
Yvonne Wolters: Penningmeester
Paul Dingelstad: Secretaris
Laura vd Berg: Bestuurslid

Heb je een vraag of opmerking die je aan de wijkraad wilt richten? Neem dan contact op via het contactformulier.