Onze opdracht

De kerndoelstelling van de Wijkraad is het op peil houden en bevorderen van de leefbaarheid in Boukoul in brede zin. De Wijkraad is gesprekspartner van de gemeente en haar college en er zijn korte lijnen met het ambtelijke apparaat. Initiatieven vanuit de gemeenschap kunnen daardoor van onderop, snel op de juiste plek worden neergelegd. Ontwikkelingen op gemeentelijk niveau vinden snel hun weg naar de gemeenschap, via de Wijkraad. 

In het verleden werd de agenda van de wijkraad met name bepaald door het DOP (Dorpsontwikkelingsplan) vanuit de voormalige gemeente Swalmen. 
Sinds 2013 bepaalt de Wijkraad meer zelfstandig haar eigen agenda in samenspraak met de gemeente, onder de noemer van het zogenaamde ‘wijkgericht werken’.  De Wijkraad doet dit door ‘te luisteren’ naar de gemeenschap. Dit doen we op verschillende manieren: 

  • Jaarlijkse info-avond
  • Periodieke nieuwsbrief met feedbackmogelijkheid bewoners
  • Wijkrondgang (inspectie dorp waaronder verkeerssituaties)
  • Facebookpagina en website (communicatie met de achterban)
  • Vergadering (openbaar, met  mogelijkheid voor inwoners om ideeën aan te dragen)

De Wijkraad is voornamelijk regisseur en bemiddelaar. Hier en daar verzorgen we zelf actief een aantal activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. Een nieuwe werkgroep mede op initiatief van de Wijkraad organiseert elk jaar tijdens de kermis een aantal activiteiten die de kermis meer cachet geven. Hierbij valt te denken aan een aantal kleine (gratis) attracties, bijv. een springkussen, een ballonnenclown en een  rondrit met paard en wagen. Daarnaast levert de plaatselijke fanfare elk jaar een bijdrage, soms in de vorm van een koffieconcert op de zondag (wanneer de kermis niet in de zomervakantie valt).