Melding,vraag of tip?

Wijkraad
Heeft u een vraag die u aan ons wil voorleggen. Mail ons dan op info@wijkraadboukoul.nl. Hieronder kunt u ook lezen wanneer u beter rechtstreeks met de gemeente of de politie contact op kunt nemen.


Gemeente 
De klachtenlijn van de gemeente, waarbij u meldingen kunt doen over zaken die met het wijkbeheer te maken hebben ( zoals bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, een vuil wegdek enz. enz. ), blijft ook steeds een mogelijkheid om over deze zaken te communiceren: 14 0475 of via www.roermond.nl helpt de gemeente u graag.

Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om de hulp van Stadstoezicht in te roepen door tijdens de openstellingstijden hun algemene nummer te bellen: 0475-359 101.

Persoonlijk een melding doorgeven kan ook. De openingstijden van de afdeling Stadstoezicht zijn:

Heeft u opmerkingen, klachten of vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek met de wijkBoa, kom dan naar het Wijkspreekuur.

Dit is elke dinsdag tussen 13.00 uur en 15.30 uur in het Servicepunt Swalmen, Markt 3 te Swalmen.

De afdeling Stadstoezicht is telefonisch bereikbaar tijdens bovengenoemde openingsuren op telefoonnummer: (0475) 359101.

Via internet een melding doorgeven kan ook, via e-mail: stadstoezicht@roermond.nl

Politie
De inwoners van kernen Boukoul, Asselt en Swalmen kunnen elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur zonder afspraak terecht bij het servicepunt van het voormalig gemeentehuis aan de Markt in Swalmen. De wijkagent of wijkgebonden medewerker is dan aanwezig en hier kunt u terecht met vragen over leefbaarheid en veiligheid in de kernen. Via het algemene nummer van politie 0900-8844 kunt u direct in contact te komen met de politie of wijkagent. De wijkagent is Jeroen Karis en bereikbaar via 0900-8844. Indien u contact wenst met de WijkBOA Thijs Smeets kunt u bellen met Stadstoezicht 0475 359 101. De bewoners kunnen desgewenst via de telefoon een afspraak maken voor een bezoekje van de wijkagent of/en de ambtenaar van stadstoezicht. Vragen die met veiligheid en leefbaarheid te maken hebben kunnen met hen worden besproken. Twijfelt u of het iets voor de politie is, dan kunt u het ook bij de leden van de wijkraad neerleggen. Zij weten waar u het beste terecht kunt met u vraag, melding, idee of klacht.

Buurt-WhatsApp Boukoul
In de meeste wijken van de gemeente Roermond hebben inwoners het initiatief genomen om een Buurt-Whatsapp op te starten. Zo ook in Boukoul.
Inmiddels heeft deze app al meer dan 130 deelnemers in Boukoul!
Dankzij deze Buurt-Whatsapp hebben inwoners de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen woonomgeving met elkaar te delen. Hierdoor kan de criminaliteit worden verminderd. Tegelijkertijd wordt de sociale samenhang vergroot.

Zowel gemeente Roermond, als de politie, ondersteunen dit initiatief.

Samen maken we de wijk veilig(er)!

Hoe kunt deelnemen aan de Whatsapp-groep Buurtpreventie Boukoul?
Voor deelname aan de Buurt-Whatsapp heeft u een gsm met internetverbinding(wifi) nodig en moet u minimaal achttien jaar oud zijn. De app (Whatsapp) kunt u gratis op uw gsm downloaden.
Stuur dan een e-mail met daarin uw naam, adres, e-mailadres en gsm-nummer naar: buurtpreventie.swalmen@outlook.com

Het spreekt voor zich dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Deelnemers ontvangen vervolgens een e-mail waarin de werkwijze en verdere instructies worden toegelicht.

Op Facebook is de groep ‘Buurtpreventie Roermond’ gestart. Hierop verschijnen regelmatig berichten over de ontwikkelingen van Whatsapp buurtpreventie in Roermond. Ook voor deze groep kunt u zich aanmelden. Dat kan via de betreffende pagina op Facebook.

Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren in Boukoul:

 

Angela Sanders                        of         Yvonne Wolters

Hoppenraderweg 14                                Raaystraat 38

6071 AP Boukoul                                     6071 NC Boukoul

06-27545497                                          06-28420096

 

Zorgteam Roermond

Bij het Zorgteam Roermond kunt u terecht met vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk, WMO-voorzieningen en/of overige dagelijkse dingen. Zij denken met u mee en gaan samen met u op zoek naar oplossingen voor uw vraag of probleem als het gaat om:

 ·       Kwaliteit van leven;

·        Zelfredzaamheid;

·        Meedoen in de samenleving;

·        Gezondheid;

·        Wonen;

·        (Vrijwilligers)werk;

·        Dagbesteding;

·        Hulpmiddelen;

·        Overige dagelijkse dingen.

U kunt met uw vragen terecht op het inloopspreekuur voor Swalmen, Boukoul en Asselt.
Geopend: Donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur in het Servicepunt Swalmen, Markt 3,(m.u.v. eerste donderdag v.d. maand)

Elke eerste donderdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur in St. Jan Baptist, Neerstraat 1.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: www.roermond.nl/zorgteam