Welkom bij de virtuele wijkraad Boukoul

De wijkraad in Boukoul werd opgericht in 2001. De eerste jaren heeft zij met het Dorpsontwikkelingsprogramma (DOP) van de toenmalige gemeente Swalmen, gewerkt aan een leefbaar Boukoul. In de beginjaren ging het voornamelijk over concrete zaken. Goede verlichting op ontsluitingswegen, verkeersveiligheid en deugdelijke speelvoorzieningen zijn slechts enkele voorbeelden daarvan. De laatste tijd richt de wijkraad zich vooral op 'leefbaarheid' in het algemeen. Zeker met het oog op de nieuwe eisen die de samenleving aan burgers gesteld, als gevolg van recente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarmee doelen we met name op de kanteling als gevolg van de WMO, de decentralisatie van de zorg; kortom de overheid die zich iets meer terugtrekt of op zijn minst een nieuwe rol aanneemt en een beroep doet op burgerparticipatie. De Wijkraad kan en wil daarbij de intermediair bij uitstek zijn die als wettelijk orgaan bruggen kan slaan tussen de gemeente en haar inwoners. Met deze pagina wil de Wijkraad de communicatie met de achterban vergemakkelijken en stimuleren.